Spesialister på Høyspenning

Vårt SikkerhetsArbeid

Sikkerhet er det vi setter aller høyest i H&MV Engineering, og vi er kompromissløse når det gjelder helse- og sikkerhetsrutinene våre.

 

I H&MV Engineering bruker vi nulllvisjon for vårt sikkerhetsarbeid

Eliminere ulykker

Å forhindre ulykker er vår høyeste prioritet. Alle våre prosjekter skal være trygge både for ansatte i prosjektgjennomføringen og for sluttbrukerne.

Eliminere nedetid

Strømbrudd kan få alvorlige følger, og derfor har vi utviklet en unik kompetanse og effektive prosedyrer for å unngå nedetid.


Hva er nøkkelen til å oppnå dette?

Høyt kvalifiserte medarbeidere

Vi er stolte av våre dyktige medarbeidere, som ikke bare er høyt kvalifiserte, men også sultne på kontinuerlig utvikling både faglig og innenfor nye teknologier og sikkerhetsarbeid.

HØYSPENNINGs- PROSJEKTER

Nøkkelferdige leveranser

Vi tar ansvar for hele prosjektet – fra designfasen via bygging, levering, installering og idriftsettelse av overførings- og distribusjonsnett fra 3,3 kV til 400 kV. Vi har også egne dyktige ressurser som har spesialisert seg i prosjektstyring og prosjektledelse.

CASESTUDIER – HØYSPENNINGSPROSJEKTER

Design

Vi har omfattende ekspertise i å designe og bygge konkurranseutsatte prosjekter i samsvar med funksjonskravene som stilles av nettselskaper og nasjonale system-ansvarlige.

Installasjon

Opp gjennom årene har vi utviklet et kvalitetssystem og prosedyrer for å sikre at våre prosjekter leveres med høy kvalitet og iht. kundens krav og forventninger.

IDRIFTSETTELSE

Vårt engasjerte team av ingeniører for testing og idriftsettelse, som har mer en tjue års erfaring i høyspennings-bransjen, sørger for at prosjektene leveres i tide og uten risiko ved at de har alt det nødvendige testutstyret tilgjengelig.

Anleggsforvaltning

Vi utfører en rekke typer tjenester innenfor vedlikehold og rehabilitering av høyspenningsanlegg på tvers av faglige disipliner så vel som bransjer.  Vår ekspertise i prediktivt og forebyggende vedlikehold av høyspenningsanlegg er i verdensklasse. Vi har høyt kvalifiserte team av serviceingeniører med servicebiler som er utstyrt med det beste og nyeste av testutstyr, verktøy og nødvendige reservedeler. Vi legger vår stolthet i den gode og personlige servicen vi tilbyr kundene våre.

Opplæringssenter

Utstyr teamet ditt med kunnskapen de trenger

Høyspenningsanlegg krever spesialkunnskap, ekspertise og kompetanse for at de skal fungere på en trygg og hensiktsmessig måte.

H&MV Engineering har erfart at det er betydelig behov for økt kompetanse på dette området, hvorfor vi har investert mye ressurser, erfaring og utviklingsarbeid for å bidra til kompetanseheving.

Opplæringssenteret er det eneste av sitt slag som er akkreditert av utdanningsorganisasjonen City & Guilds i Irland.

Vi tilbyr komplette kurs (fem dager) og repetisjonskurs (to dager). Kontakt oss for mer informasjon.

Dette kurset er designet for å være egnet for ulike grupper, inkludert:

• Anleggs- og vedlikeholdsledere
• Anleggsingeniører og -teknikere
• Operatører av høyspenningsanlegg
• Anleggselektrikere
• Vedlikeholdsteknikere

Hva kundene sier om oss

«De siste seks årene har H&MV gitt oss høyspenningsekspertise av høy kvalitet ved hjelp av et pålitelig og svært kompetent team.»
SSE Generation

«Vi har et langvarig forretningsforhold til H&MV. H&MVs designkompetanse og prosjektlederekspertise gjør at det er en glede å jobbe med dem.»
The Lisheen Mine

«H&MV setter kundens ønsker og behov i førersetet og har høy kompetanse innen nøkkelferdige høyspenningsprosjekter. Dette gjør at vi med full tillit har engasjert dem til å ta hånd om seks 110 kV transformatorstasjoner som forsyner datasentrene våre.»
Data Centre

«Gjennom konkurranseutsatte byggeprosjekter har H&MV Engineering levert en rekke 110 kV-stasjoner for større forbindelser til overføringssystemet. H&MV Engineering er kjent med våre funksjonskrav og retningslinjer. H&MV har levert alle sine prosjekter på en profesjonell og trygg måte. De har kompetanse til å levere tjenester innen både design og prosjektledelse.»
EirGrid

«H&MV Engineering har vist høy faglig kompetanse og gitt oss utmerket kundeservice mens de har utviklet nettilkobling for våre fornybarprosjekter. De har en positiv innstilling og ’dette får vi til’-holdning, som gjør at vi gjerne samarbeider med dem igjen.»
Enerco Energy

Om oss

H&MV Engineering er et velrenommert navn i elkraftbransjen. Vi ble stiftet i 1997 og har raskt blitt en ledende spesialist innenfor høyspenningsanlegg til overføring og distribusjon, krafttilknytning og større laster som industri og datasentre.

På grunn av den ledende posisjonen vår i markedet kan vi tilby tjenester over hele verden – for øyeblikket er vi representert i Europa og Asia. Vi utforsker mulighetene for å ekspandere ytterligere, og vi finner nye måter å dra nytte av erfaringene vi tilegner oss internasjonalt.

Vår hovedekspertise er utforming og bygging av transformatorstasjoner opptil 400 kV. Vi har gjennomført vellykkede prosjekter i mange sektorer – overføring og distribusjon, fornybar energi, datasentre, produksjonsindustri og legemiddelindustri, for å nevne noen.

 
 

Antall ansatte

EPC Projects

Mega Watt koblet til nettet

Kontrakter

Konsernledelsen

Vi har ikke bare høy kompetanse og lang erfaring, vi får også jevnlig spesialopplæring
– nettopp derfor er vi klare for ethvert høyspenningsprosjekt!

Andreas Grøsvik Laukhamar
Country Manager Norway

Read More...

Andreas startet i H&MV juli 2018. Han har tidligere erfaring fra konsulentbransjen og som prosjektleder hos Statnett.

Andreas har fra starten av bidratt både i forretningsutviklingen og det operasjonelle ved å lede og levere prosjektene i Norge.

I oktober 2019 gikk Andreas over i ny stilling som landssjef, hvor han leder H&MVs langsiktige satsing i det norske markedet.

Karl-Erik Fredriksen
Tender & Business Development Manager Nordic Region

Read More...

Karl-Erik startet i H&MV desember 2019. Han har lang erfaring fra energi industrien innen teknisk salg, forretningsutvikling og ledelse.

Karl-Erik har ansvaret for H&MV`s tilbuds- og forettningsutvikling i norden.

PJ Flanagan
CEO

Read More

PJ har jobbet hos H&MV Engineering siden 2000 og har mer enn tjue års erfaring i høyspenningsbransjen. Som CEO leder PJ en høyt motivert, kompetent og erfaren stab. Han har jobbet på alle nivåer i organisasjon og har sett selskapet vokse fra den spede begynnelsen til det ble en av de absolutte markedslederne.

Enda Molloy
Director

Read More...

Enda har 18 års erfaring fra elkraftbransjen. Siden Enda kom til H&MV Engineering i 2001, har han steget i gradene i selskapet. Han har hatt stilling som serviceingeniør og vedlikeholdsleder, før han ble leder for anleggsforvaltning. Enda har også ansvar for å implementere retningslinjer for integrerte styringssystemer for HMS og kvalitet.

John Stokes
Chief Operating Officer

Read More...

John kom til H&MV fra ESB i 2001, og gjennom sin 22 år lange tjeneste i høyspenningsbransjen har han oppnådd inngående teknisk kunnskap om utforming og sikker drift av høyspenningssystemer. John er kombinert kommersiell og teknisk leder, og dette gjør sitt til at H&MVs vedvarende suksess drives av en sterk vektlegging av sikkerhet og kvalitet samtidig som vi gir kundene det ypperste av skreddersydde løsninger for kraftdistribusjon.


Patrick O’Meara
Financial Director

Read More...

Patrick O’Meara har vært internasjonal økonomisjef i H&MV Engineering siden 2018 og ble raskt identifisert som en etterfølger da den tidligere finansdirektøren gikk av med pensjon.

Patrick ble raskt et verdsatt medlem av selskapet med erfaring fra Intel hvor han hadde tilbrakt de siste 7 årene innen internasjonal økonomi, drift og fasilitet. Patrick har også omfattende yrkeserfaring fra sin tid med Big 4 Accounting Firm, Ernst & Young (EY) i deres revisjonsavdeling for Dublin på London, Edinburgh og Newcastle kontorene der han ledet en outsource gruppe for finansielle tjenester med internasjonale bankkunder.

Patrick har Bachelor grad i Business og er medlem i Chartered Certified Accountants.

Bli med i vårt TEAM

Dersom du har talent, kunnskap og erfaring og vil jobbe for et selskap som verdsetter ferdighetene dine, vil vi anbefale at lærer mer om hva H&MV Engineering kan tilby deg.

For å opprettholde vår posisjon som et ledende selskap innenfor design og bygging av høyspenningsanlegg, er vi alltid på jakt etter nye skarpe hoder med relevant erfaring. Eksempler på dette er tilbudsledelse, prosjektledelse og -styring, prosjektering, disiplinledelse og anleggsledelse, i tillegg til viktige støttefunksjoner for virksomhetsstyring, prosjektgjennomføringer og tilbudsledelse.

Hvis du kjenner deg igjen i dette og ønsker å bli utfordret i et etablert profesjonelt og internasjonalt miljø, samtidig som du tar del i utviklingen av noe nytt i Norge, oppfordres du til å søke på en av våre ledige stillinger eller sende en åpen søknad.

Nåværende ledige stillinger:

Prosjektleder – Oslo

Arbeidsgiver: H&MV Engineering

Stillingstittel: Prosjektleder

Frist: Snarest

Ansettelsesform: Fast

Prosjektleder

H&MV i Norge vokser og skal styrke organisasjonen med en dyktig og drivende prosjektleder som vil være med å forme H&MV´s videre utvikling i det norske markedet. Som prosjektleder vil du få en svært sentral rolle og jobbe tett med både kunder, leverandører og kollegaer. Vi tilbyr stor handlefrihet og muligheter for både faglig og personlig utvikling. I dag har vi flere spennende prosjekter for både statlige og regionale nettleverandører samt for energikrevende industrier og datasentre. Hos H&MV vil du få en hektisk og hyggelig hverdag med engasjerte og høyt kompetente kollegaer både i Norge og internasjonalt.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

• Lede store og mellomstore prosjekter fra tidligfase til sluttdokumentasjon, og sikre gjennomføring i tråd med H&MV`s kvalitetsnormer, budsjetter og tidsplaner

• Daglige, ukentlige og månedlige møter med sentrale aktører i prosjektet

• Ansvar for å etablere og revidere fremdrifts- og anskaffelsesplaner

• Forhandlinger og oppfølging mot kunder og underleverandører

• Sikre tilgjengelighet og koordinere ressurser i prosjektene

• Prosjektkalkyler og risikostyring

• Ledelse og koordinering av H&MV´s ansatte og innleide ressurser

Vi ser etter deg med solid erfaring med EPC prosjekter, helst innenfor bransjen. God teknisk kompetanse, relevant utdanning innen elektro og god bransjeforståelse er fordelaktig. Du er kommersiell, dyktig i forhandlinger og vinner tilliten til kunden gjennom å levere kvalitet til avtalt tid. Du er drivende og proaktiv, og arbeider systematisk for å ha kontroll med risiko og fremdrift i prosjektene.

Andre egenskaper:

• Du prioriterer det vesentlige fra det uvesentlige

• Tar beslutninger som sikrer fremdrift og kvalitet i prosjektet

• Deler din kunnskap og erfaring med kolleger og kunder

• Skaper engasjement i prosjektteamet

Hvorfor H&MV?

Du vil jobbe i et solid og internasjonalt selskap med store vekstambisjoner og høyt kompetente kollegaer både i inn og utland. Det er stor grad av frihet, korte beslutningsveier og gode muligheter for å være med å forme selskapets videre utvikling i Norge. H&MV har allerede opparbeidet en solid posisjon på det norske markedet, og du vil få muligheten til å jobbe i et engasjert, hyggelig og faglig sterkt team. Selskapet holder til sentralt i Oslo sentrum, og konkurransedyktige betingelser er en selvfølge.

Om arbeidsgiveren

H&MV Engineering ble stiftet i 1997 og ble raskt en ledende spesialist innen systemer for høyspenningsoverføring og -fordeling i Europa. Hovedkontoret er lokalisert i Irland med kontorer og prosjekter i Storbritannia, Skandinavia, India, Sør-Afrika, Midtøsten og Nord-Amerika. Vår hovedekspertise er utforming og bygging av transformatorstasjoner opp til 400 kV. H&MV tar ansvar for hele prosjektet fra designfasen via bygging, levering, installering og idriftsettelse. For tiden er H&MV engasjert i høyspenningsprosjekter innen forsyningssektoren, i fornybar energi, datasentre, produksjon og innen farmasøytisk industri.

 

Sektor: Privat

Sted: Strandgaten 19, 0152 Oslo

Bransje: Bygg og anlegg, Konsulent og rådgivning, Kraft og energi

Stillingsfunksjon: Prosjektledelse, Ingeniør, Rådgivning

Nøkkelord: Koordinator, Teknisk forståelse, Høyspenningsteknikk, Høyspent, Ledelse, Forhandlinger, Prosjektansvar, Innkjøp

Hvis du ønsker å ta del i et voksende og profesjonelt norsk og internasjonalt team, vennligst send oss din CV til recruitment@hmveng.no.

Prosjekteringsleder - Oslo

Arbeidsgiver: H&MV Engineering

Stillingstittel: Prosjekteringsleder

Frist: Snarest

Ansettelsesform: Fast

H&MV i Norge vokser og skal styrke organisasjonen med en dyktig og drivende prosjekteringsleder som vil være med å forme H&MVs videre utvikling i det norske markedet. Som prosjekteringsleder har du en sentral rolle i planlegging og utførelse av prosjektene med hovedansvar for detaljprosjektering av høyspentanlegg, inklusiv teknisk spesifikasjon av innkjøp.  Du vil jobbe tett med både kunder, leverandører og kollegaer. Vi tilbyr stor handlefrihet og muligheter for både faglig og personlig utvikling i H&MV. I dag har vi flere spennende prosjekter for både statlige og regionale nettleverandører, samt for energikrevende industrier og datasentre. Hos H&MV vil du få en hektisk og spennende hverdag med engasjerte og høyt kompetente kollegaer både i Norge og internasjonalt.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Lede tverrfaglige, internasjonale prosjekteringsteam

Utarbeide plandokumenter for prosjektering, innkjøp og oppfølging på byggeplassen

Utarbeide kostnadseffektive løsninger og forankre disse med kunder og leverandører

Kvalitetssikre og godkjenne prosjektering og produktvalg, samt sørge for at disse er iht. kundens krav og gjeldende forskrifter, standarder og normer

Bidra til godt arbeidsmiljø og effektiv prosjektgjennomføring

Skape gode relasjoner til kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere

Bistå med teknisk kompetanse på tilbud og annen forretningsutvikling

Ønsket kompetanse og egenskaper:

Vi søker deg med erfaring med totalentrepriser, fra prosjekter innen kraft/høyspenning. Du har minimum fem års erfaring fra lignende stilling og prosjekter, samt relevant utdanning innen elektro/elkraft. Du trives med å lede og å skape vinnende tverrfaglige team, og er opptatt av å finne de gode løsningene.  Kjennskap til ETAP, Eplan og AutoCAD er en fordel.

Overfor kunder og samarbeidspartnere oppleves du som en sterk relasjonsbygger med høy faglig innsikt. Du gir gode råd og begeistrer, samtidig som du har et kommersielt fokus. For å lykkes i stillingen er det viktig å ha sterk gjennomføringskraft og vilje, samtidig som de beslutninger som tas sikrer kvalitet. Dersom du evner å holde oversikt med mange baller i luften og kommuniserer godt med både kollegaer, kunder og samarbeidspartnere, er det nettopp deg vi vil komme i kontakt med.

Hvorfor H&MV?

Du vil jobbe i et solid og internasjonalt selskap med store vekstambisjoner og høyt kompetente kollegaer både i inn og utland. Det er stor grad av frihet, korte beslutningsveier og gode muligheter for å være med å forme selskapets videre utvikling i Norge. H&MV har allerede opparbeidet en solid posisjon på det norske markedet, og du vil få muligheten til å jobbe i et engasjert, hyggelig og faglig sterkt team. Selskapet holder til sentralt i Oslo sentrum, og konkurransedyktige betingelser er en selvfølge.

Om arbeidsgiveren

H&MV Engineering ble stiftet i 1997 og har siden utviklet seg til å bli en førende spesialist innen levering av høyspenningsprosjekter i Europa. Hovedkontoret er lokalisert i Irland med kontorer og prosjekter i Storbritannia, Skandinavia, India, Sør-Afrika, Midtøsten og Nord-Amerika. Vår hovedekspertise er utforming og bygging av transformatorstasjoner opptil 400 kV. H&MV tar ansvar for hele prosjektet fra tidligfase design til bygging, idriftsetting og overlevering til kunden. I dag har vi sikret prosjekter frem til 2024 og er for tiden engasjert i høyspenningsprosjekter innen forsyningssektoren, fornybar energi, datasentre, produksjon og innen farmasøytisk industri.

Sektor: Privat

Sted: Strandgaten 19, 0152 Oslo

Bransje: Konsulent og rådgivning, Kraft og energi

Stillingsfunksjon: Ingeniør, Prosjektledelse, Koordinering

 

Hvis du ønsker å ta del i et voksende og profesjonelt norsk og internasjonalt team, vennligst send oss din CV til recruitment@hmveng.no.

Graduate Development Program - Irland

H & MV Engineering s Graduate Development Program, med en varighet på 2 år, består av 4 rotasjoner gjennom oppstart og design, med valgfri rotasjonsdel med vår vedlikeholdsavdeling.

Vår graduate program er fokusert på honing inn på ferdigheter og kunnskap som kandidatene oppnådd gjennom sin utdanning, molding dem til erfarne elektriske ingeniører.

H&MV tilbyr også våre kandidater muligheten til å bli medlem av Engineers Ireland, som hjelper dem med prosessen med å bli Chartered Engineers.

Lærling Utviklingsprogram - Irland

H & MV Engineering har et unikt lærlingutviklingsprogram for jobben i SOLAS Electrical Apprenticeship.

Dette er et spesialbygd opplærings-, utviklings- og utdanningsprogram for høyspenningslæringselektriske og vil bli rullet ut til alle våre lærlinger.

Modulene som omfattes av lærlingsutviklingsprogrammet inkluderer:

  • Stasjoner, sikkerhet,
  • Beskyttelse og kontroll,
  • Vedlikehold,
  • Igangkjøring,
  • Kabler og
  • Design.

Dette programmet er designet for å gi våre lærlinger det ideelle forumet for å lære og utvikle ferdigheter og kunnskaper som kreves innen høyspenningsspesialistindustrien gjennom veiledning, oppmuntring og vurdering.

H & MV investerer sterkt i trening og utvikling av ansatte hvert år, og vi ser dette programmet som et videre initiativ som vil tiltrekke flere mennesker til å bli med i H & MV-teamet, da vi fortsetter å gi gode karrieremuligheter for ærlige, pålitelige og hardt arbeidende mennesker.

Hvis du vil å bli en del av vårt team, send oss gjerne CV-en din og noen ord om hvordan du kan tilføye verdi til recruitment@hmveng.ie.