Spesialister på Høyspenning

Spesialister på Høyspenning

“Sikkerhet, Lojalitet, Integritet, Engasjement & Samarbeid”

Datasenter

Fornybar Energi

Forsyning

Vårt SikkerhetsArbeid

Sikkerhet er det vi setter aller høyest i H&MV Engineering, og vi er kompromissløse når det gjelder helse- og sikkerhetsrutinene våre.

 

I H&MV Engineering bruker vi nulllvisjon for vårt sikkerhetsarbeid

Eliminere ulykker

Å forhindre ulykker er vår høyeste prioritet. Alle våre prosjekter skal være trygge både for ansatte i prosjektgjennomføringen og for sluttbrukerne.

Eliminere nedetid

Strømbrudd kan få alvorlige følger, og derfor har vi utviklet en unik kompetanse og effektive prosedyrer for å unngå nedetid.


Hva er nøkkelen til å oppnå dette?

Høyt kvalifiserte medarbeidere

Vi er stolte av våre dyktige medarbeidere, som ikke bare er høyt kvalifiserte, men også sultne på kontinuerlig utvikling både faglig og innenfor nye teknologier og sikkerhetsarbeid.

CASESTUDIER – HØYSPENNINGSPROSJEKTER

Hva kundene sier om oss

«De siste seks årene har H&MV gitt oss høyspenningsekspertise av høy kvalitet ved hjelp av et pålitelig og svært kompetent team.»
SSE Generation

«Vi har et langvarig forretningsforhold til H&MV. H&MVs designkompetanse og prosjektlederekspertise gjør at det er en glede å jobbe med dem.»
The Lisheen Mine

«H&MV setter kundens ønsker og behov i førersetet og har høy kompetanse innen nøkkelferdige høyspenningsprosjekter. Dette gjør at vi med full tillit har engasjert dem til å ta hånd om seks 110 kV transformatorstasjoner som forsyner datasentrene våre.»
Data Centre

«Gjennom konkurranseutsatte byggeprosjekter har H&MV Engineering levert en rekke 110 kV-stasjoner for større forbindelser til overføringssystemet. H&MV Engineering er kjent med våre funksjonskrav og retningslinjer. H&MV har levert alle sine prosjekter på en profesjonell og trygg måte. De har kompetanse til å levere tjenester innen både design og prosjektledelse.»
EirGrid

«H&MV Engineering har vist høy faglig kompetanse og gitt oss utmerket kundeservice mens de har utviklet nettilkobling for våre fornybarprosjekter. De har en positiv innstilling og ’dette får vi til’-holdning, som gjør at vi gjerne samarbeider med dem igjen.»
Enerco Energy

Kontorer internasjonalt

EPC-prosjekter

Mega Watt koblet til nettet

Kontrakter

Kontakt H&MV Engineering for å diskutere hva du trenger innenfor høyspennings-utstyr og -løsninger.