Canterbury TRANSFORMATORSTASJON

PROSJEKTOMFANG

Dette prosjektet var Mitsubishi’s første utendørs GIS 132 kV-transformatorstasjon i Europa og deres første levering under UKPN’s rammeverk for 132 kV koblingsutstyr.

H&MV prosjektledet installasjonen av utendørs transformatorstasjon, inkludert lossing og installasjon av alt GIS-utstyr, jording, standard inspeksjon/testing, installasjon, terminering og testing av flerkjernet kabling.

H&MV opptrappet arbeidet etter forespørsel, med 12 timers arbeidsdager, flere arbeidere og arbeid i helger for å oppnå kunden’s frist, fastsatt av National Grid’s tidsplan for utkoblinger.

Beliggenhet

Storbritannia

Spenning

132 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2018

PROSJEKTSKILDRING

•  Mitsubishi’s første utendørs 132 kV transformatorstasjon i Europa.
•  Forsinkelser pga. anleggsentreprenører og arbeid i brownfield-område.
•  Opptrapping av arbeidet var nødvendig pga. tette tidsrammer som følge av utkoblingsvinduet til National Grid.

TEKNISK INFORMASJON

 

• Installasjon av utendørs 15-felt 132 kV GIS-stasjon.
• Lossing og installasjon av alt GIS-utstyr, jording, standard inspeksjon/testing, installasjon, avslutninger og testing av flerkjernet kabling.
• Utendørs GIS som besto av dobbel samleskinne 132 kV GIS bestående av 8 matere, 3 Super Grid-transformatorer, 1 statisk spenningsregulator, 2 bussseksjoner og 1 busskoblingsfelt.

Andre Prosjekter