Clogher 110 kV AIS-stasjon

Kundens utfordring

• 93 MW vindpark nettkobling til Eirgrid (TSO).

• Jernbane- og elveoverganger og offentlig vei langs kabelkanalen krevde styrt boring (HDD).

• Å følge tidsplan var utfordrende pga. finansieringsfrister.

Beliggenhet

Nord-Irland

Spenning

110 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2019

H&MV’s løsning

• Prosjektledelse av Clogher 110 kV nettforbindelse.

• Design og konstruksjonsomfanget omfattet utarbeidelse av en 110 kV-stasjon og stasjonsområde, en 11 km 110 kV kabelkanal og 18 km med 33 kV kabel som forbinder vindparkene.

• Levert i tråd med EirGrid og ESB’s funksjonelle spesifikasjoner.

Prosjektomfang

• Som hovedentreprenør (PSCS) prosjektledet H&MV design og konstruksjon av en ny 110 kV-stasjon.

• Anleggsdesign, konstruksjon og montering av stasjonsbygning og stasjonsområde.

• Bygging og installasjon av elektrisk design av ny 110 kV-stasjon og tilhørende 33 kV kabelkanaler.

• Jordingsstudier og installasjon av jordingsdesign.

• Prosjektering og konstruksjon av kabelgrøfter og kanaler som inneholder all vern- og kontrollkabling.

• Kabelkanalene ga utfordringer på grunn av behov for styrt boring for jernbane- og elvekryssing.

• H&MV designet i samsvar med Eirgrids funksjonskrav og utførte design etter Eirgrid’s designgjennomgangsprosess.

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

• Akseptansetesting (FAT og SAT) av alt høyspenningsutstyr.

• Utarbeide anleggs- og elektro as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering.

Andre Prosjekter