Datasenter 110 kV GIS

Kundens utfordring

• 142 MVA 110 kV nettforbindelse med EirGrid.

• Forsyningssikkerhet og beredskap.

• Konfidensialitet og tilkoblingshastighet var prioritet.

Beliggenhet

Irland

Spenning

110 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2018

H&MV’s løsning

• Design og konstruksjon av 12 felt 110 kV GIS-stasjon.

• SCS-design og installasjon etter EirGrid’s designstandarder.

• Design og konstruksjon av ca. 2,1 km dobbel kretskabelkanal ved offentlige veier.

Prosjektomfang

• Prosjektledning og igangkjøring av ny GIS 110 kV-stasjon.

• Elektro design og konstruksjon av 12 stk. 110 kV-felt koblet til overføringssystem, strømtransformator, spenningsstransformator, 50/63 MVA transformatorer, kapasative målere og effektbrytere. Elektro design og installasjon av 110 kV kabelkanal.

• Detaljert sekundærdesign.

• 12 felt 110 kV GIS inneholdt 4 stk. transformatorfelt, 2 stk. nettkabelfelt, 2 stk. reserve felt, 2 stk. seksjonsfelt og 2 stk. koblingsfelt .

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige HMS og fremgangsmøter, risikostyring samt månedlig statusrapportering .

• Overholdelse av alle kundeprosedyrer og protokoller gjellende sikkerhet og konfidensialitet.

• Samarbeid med kunden, kunden’s ingeniør, lokale myndigheter og EirGrid.

• Ansvarlig for jordstudier og jordingsdesign, og hoved- og kontrollmåling.

• Akseptansetesting (FAT og SAT) av alt høyspenningsutstyr.

• Utarbeide anleggs- og elektro as-built tegninger og en HMS-mappe ved overlevering av fullført prosjekt.

Andre Prosjekter