Fåberg Renovering

Kundens utfordring

Statnett ønsket renovering av en eksisterende 300 kV-stasjon.

Snø og norske vinterforhold ga utfordringer.

Planlegging av utkoblinger var prioritet for å minske forstyrrelser.

Beliggenhet

Norge

Spenning

300 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2019

H&MV’s løsning

  • H&MV prosjektledet design og konstruksjon av 300 kV-stasjonsrenovering, som inkluderte en ny bygning for de nye kontrollanleggene, kabelkanal og omkobling av kontaktledninger.
  • En 3D-modell ble utarbeidet for stasjonen som en del av designprosessen.

Prosjektomfang

 

• Omfanget av dette prosjektet var å erstatte gammelt høyspenningsutstyr og etablere et nytt kontrollanlegg for 300 kV-koblingsutstyr.

• H&MV konstruerte en ny bygning for å huse nytt kontrollanlegg og nye kabelkanaler fra den nye kontrollbygningen til 300 kV-koblingsutstyr. 300 kV, 66 kV og 24 kV-utstyr måtte erstattes.

• Ansvarlig for å utarbeide integrerte testplaner (ITP), byggeledelsesplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer og midlertidige arbeidsregistre.

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

• Fullstendig anleggsdesign av kontrollrom og elektrisk layout av transformatorstasjon.

• Installering av prefabrikkerte betongelement og tilhørende kanalisering.

• Erstatning av fundament i spenningsførende transformatorstasjoner under utkobling.

• Nytt kontrollanlegg for hele stasjonen.

• Nye 300 kV effektbrytere, strømtransformatorer og spenningstransformatorer ble installert.

• Omkobling av 300 kV-kontaktledninger var nødvendig for utvidelsen av transformatorstasjonen.

• 3D-modellering av hele stasjonen var nyttig ved design-, grensesnitt- og prosjektplanlegging.

• Prosjekledelse og igangkjøring av elektrisk installasjon.

• Utarbeide elektro as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering.

Andre Prosjekter