Fagrafjell Transformatorstasjon

Kundens utfordring

Statnett ønsker bygging av en ny greenfield 420, 300, 132 kV transformatorstasjon i Rogaland Regionen.

Beliggenhet

Norge

Spenning

420 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2023

H&MV’s løsning

En nøkkelferdig løsning for elektro design og konstruksjon for den nye Fagrafjell 420, 300 og 132 kV-stasjonen.

3D-modell for stasjonen er del av designprosessen.

Prosjektomfang

• Omfang av arbeidet for Fagrafjell Stasjon, under denne totalentreprisekontrakten, omfatter bygging av ny 420/300/132 kV-stasjon og inkluderer:

• Prosjektledelse av elektrisk installasjon.

• 420 kV luftisolert koblingsutstyr, som vil bli levert, og installert i dobbel samleskinnekonfigurasjon, bestående av et kontaktledningsfelt LY1, fem transformatorfelt T1/T2/T3/T4/T5 og felt for samleskinnemåling.

• 300 kV luftisolert koblingsutstyr, som vil bli levert, og installert i dobbel samleskinnekonfigurasjon, omfattende fire kontaktledningsfelt BJ1/TO1/ST1/ST2, to transformatorfelt T1/T2 og felt for samleskinnemåling.

• 132 kV luftisolert koblingsutstyr, som vil bli levert og installert i dobbel samleskinnekonfigurasjon, bestående av tre kontaktledningsfelt HA1/VA1/VA2, et kabelfelt KA1, to transformatorfelt T3/T4/T5 og felt for samleskinnemåling.

• 420 kV, 300 kV og 132 kV Al-samleskinnesystemer i dobbeltbuss-konfigurasjon.

• 420 kV, 300 kV og 132 kV kontaktledningsstolper-Stolpespenn.

• Vern og kontrollsystem for 132 kV Lyse Elnett.

• Informasjon- og kommunikasjonsteknologi for 132 kV Lyse Elnett.

• AC & DC-hjelpestrømsforsyning.

• 1000 MVA & 300 MVA Krafttransformatorer HS- & LS-koblinger.

• Forbindelser for Petersenspole med et komplekst jordingssystem.

• Installering og igangkjøring av alt elektrisk utstyr.

• Utarbeide elektro as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering.

• Ansvarlig for å utarbeide integrerte testplaner (ITP), byggeledelsesplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer og midlertidige arbeidsregistre.

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

Andre Prosjekter