Laxsjön Renovering

Kundens utfordring

Ellevio hadde behov for en ny 130/40/10 kV transformator og ledningsfelt som skulle bygges ved den eksisterende Laxsjön-stasjonen.

Grensesnitt med eldre utstyr var nødvendig på brownfield-området.

Svenske vinterforhold ga utfordninger for tidsplanen for prosjektet.

Beliggenhet

Sverige

Spenning

130 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2020

H&MV’s løsning

  • H&MV prosjektledet design og konstruksjon av 300 kV-stasjonsrenovering, som inkluderte en ny bygning for de nye kontrollanleggene, kabelkanal og omkobling av kontaktledninger.
  • En 3D-modell ble utarbeidet for stasjonen som en del av designprosessen.

Prosjektomfang

 

• Prosjektlede anlegg- og elektro installasjon.

• Ny 130 kV luftisolert utendørs transformatorfelt.

• Nytt kontrollbygg.

• Kontroll og beskyttelse for 130 kV, 40 kV og 10 kV.

• Ny 130/40 kV transformatorgrop.

• Nye fundament og stålstativ for 130 kV-utstyr.

• Nye fundament og stålstativ for 40 kV-utstyr.

• Nytt 40 kV utendørs AIS-utstyr for 4 felt.

• Ny 10 kV bygning inkl. 11 panel 10 kV koblingsutstyr.

• 2 stk. 40/10 kV transformatorer.

• Omkobling av eksisterende 10 kV kretser til nytt koblingsutstyr.

• Design og prosjektering av anlegg- og elektro arbeid.

• Installering og igangkjøring av det elektriske systemet.

• Utarbeide as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering .

• Ansvarlig for å utarbeide integrerte testplaner (ITP), byggeledelsesplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer og midlertidige arbeidsregistre.

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

Andre Prosjekter