Marka Transformatorstasjon

Kundens utfordring

Statnett ønsker en oppgradering av en eksisterende 300/132/22 kV AIS-stasjon.

Behov for omfattende sprengningsarbeid i nærheten av eksisterende 300, 132 og 22 kV anlegg for å gjøre plass til et nytt 300 kV-felt og nytt kontrollbygg.

Grensesnitt med eldre utstyr på brownfield-området er nødvendig.

Norske vinterforhold byr på utfordringer for timeplanen for prosjektet.

Beliggenhet

Norge

Spenning

300 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2020

H&MV’s løsning

• Som hovedentreprenør hadde H&MV ansvar for både anlegg- og elektrisk design og konstruksjon.

• H&MV anskaffet, installerte og igangkjørte alle 300, 132 og 22 kV primæranlegg for prosjektet.

Prosjektomfang

• Prosjektledelse av både anlegg-og elektriske installasjoner.

• Anleggsdesign og elektrisk design for 300, 132 og 22 kV primæranlegg.

• Bygging av et nytt kontrollbygg der nye kontroll- og hjelpeanlegg inkludert nødgenerator vil bli installert. Eksisterende tilkoblingspunkter for tilkobling av kraft, drikkevann, avløpsvann og avløp blir brukt for det nye kontrollbygget.

• Utvidelse av 300 kV samleskinne for ny ledningsfelt som inkluderer alle anleggsarbeider, fundamenter, kabelkanaler, stålverk og ledninger.

• Erstatte 300 kV strømtransformator og 300 kV spenningstransformator (ledningsfelt og samleskinne).

• Levere 300 kV skillebrytere, strømtransformatorer, spenningstransformatorer, RCVT, støtteisolatorer og alt AIS-stålverk.

• Design og levering av lansejording for 300 kV transformatorstasjon .

• Design, levering og installering av 22 kV koblingsutstyr for kobling mot ny stasjonstransformator.

• Installering og igangkjøring av alt elektrisk utstyr.

• Utarbeide elektriske as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering.

• Ansvarlig for å utarbeide integrerte testplaner (ITP), byggeledelsesplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer og midlertidige arbeidsregistre.

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

Andre Prosjekter