Oslo Datasenter Modulær

Kundens utfordring

En datasenterkunde ønsket en hybrid mellomspenningsløsning for å tilføre strøm til datahallene sine i et nytt foretak i Oslo.

Den nye installasjonen måtte være i samsvar med de lokale funksjonelle spesifikasjonene.

Beliggenhet

Norge

Transformator

1600 kVA

R

Dato Ferdigstillelse

2020

H&MV’s løsning

•  H&MV både prosjektledet og utførte alle elektriske arbeider i prosjektet.

•  H&MV spesifiserte og anskaffet alle hovedanlegg for prosjektet.

•  H&MV koordinerte og administrerte kvaliteten på installering og igangkjøring av primærutstyr.

Prosjektomfang

 

•  Elektrisk design for datasenteret.

•  Bygging av 2 nye modulære elektronikkhus.

•  Anskaffelse, installering og igangkjøring av ABB UniGear koblingsutstyr.

•  Anskaffelse og installering av 5 modulære kapslinger med ABB SafePlus RMU.

•  Anskaffelse og installering av 5 1600kVA transformatorer.

•  Anskaffelse, installering og terminering av MS-kabel for kobling til nye e-hus.

•  Alle assosierte jordingsstudier og påfølgende installasjon.

•  Prosjektledelse og igangkjøring av elektrisk installasjon.

•  Utarbeide as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering.

•  Ansvarlig for å utarbeide integrerte testplaner (ITP), byggeledelsesplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer og midlertidige arbeidsregistre.

•  Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

Andre Prosjekter