Porjus Datasenter

Kundens utfordring

• Etix Everywhere hadde behov for nettforbindelser i et kryptomining datasenter.

• Tilkoblingshastighet og uopphørlig forsyning var prioritet for kunden.

• Konfidensialitet og strenge protokoller ble tilpasset i tråd med kunden’s krav.

Beliggenhet

Sverige

Transformatorer

22/0,415 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2018

H&MV’s løsning

• Prosjektledelse og installasjon av nettforbindelse for 100 MVA datasenter.

• 1. installasjonsfase besto av 4 stk. 22/0,415 kV transformatorer, 3 LV paneler, 4 MV celler, en 48 V DC enhet og tilhørende kabling.

• Tidsplanen for prosjektet samsvarte med kunden’s forventninger.

Prosjektomfang

• Prosjektledelse, forsyning, levering og installasjon av HV- og MV-utstyr for et kryptominingsanlegg.

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

• Administrasjon og koordinering under installasjonen av 4 transformatorer.

• Lossing og installasjon av 3 LV-paneler ved transformatoravgang.

• Installasjon av 4 MV RMU i henhold til Schneider-standarder, inkludert lossing fra lastebil, leie av teleskoptruck og sluttposisjonering til bryterrom.

• Overholdelse av alle kundeprosedyrer og protokoller angående sikkerhet og konfidensialitet.

• Forsyning og installasjon av kabel, avslutninger, innkasplinger og stativ.

• Samarbeide med kunden, kunden’s ingeniør, lokale myndigheter og forsyning.

• Fabrikk akseptansetesting (FAT) og akseptansetesting på plass (SAT) av alt HS-utstyr.

• Utarbeide elektro as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering.

• Ansvarlig for å utarbeide integrerte testplaner (ITP), byggeledelsesplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer og midlertidige arbeidsregistre.

• Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

Andre Prosjekter