Stranda Transformatorstasjon

Kundens utfordring

Mørenett ønsker ny 132 kV transformator og ledningsfelt som skal bygges ved eksisterende Stranda transformatorstasjon og oppgradering av alt primært og sekundært utstyr på eksisterende 132 kV transformator og ledningsfelt.

Design, anskaffelse, installasjon og igangkjøring av alt primært og sekundært utstyr.

Beliggenhet

Norge

Spenning

132 kV

R

Dato Ferdigstillelse

2020

H&MV’s løsning

Som hovedentreprenør leverer H&MV design, anskaffelse, installasjon og igangkjøringsløsning for primær- og sekundærutstyret i tråd med Mørenetts funksjonelle spesifikasjoner.

Prosjektomfang

•  Prosjektledelse av anlegg- og elektrisk installasjon.

•  Design, anskaffelse, installasjon og igangkjøring av ny og eksisterende 132 kV transformator og ledningsfelt.

•  132 kV primærutstyr.

•  132 kV samleskinnesystem.

•  Vern- og kontrollutstyr.

•  Utføre jordingsstudier integrert i eksisterende transformatorstasjon.

•  Erstatte eksisterende stålstativ.

•  Levere og installere nye seksjoner.

•  Erstatte 2 stk. 22 kV skillebrytere med eksisterende Petersenspole.

•  Nytt Scada-system.

•  Erstatte AC & DC-strømforsyning.

•  Utvide jordingssystem, lynnedslagsbeskyttelse og utendørs belysning.

•  Nye fundament og kanaler for nytt utstyr, opp til 40 m. intern vei og eksterne gjerder.

•  Fullstendig pakke med systemstudier.

•  Planlegging av tidsplan for utkoblinger i samarbeid med MøreNett.

•  Utarbeide elektriske as-built tegninger og HMS-mappe ved overlevering.

•  Ansvarlig for å utarbeide integrerte testplaner (ITP), byggeledelsesplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer og midlertidige arbeidsregistre.

•  Daglige sikkerhetsdrøftinger, ukentlige fremdrifts- og HMS-møter, problem- og risikostyring sammen med regelmessig statusrapportering.

Andre Prosjekter